публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Декември 2019
1
2
3
4
5
6
7

Януари 2019
1
2
3
4

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Конкурси за ученическо столово хранене-София 2009 Август 15

В навечерието на новата учебна година три софийски общини са публикували процедури за конкурси за ученическо столово хранене. Следват текстовете на обявите:

1. Район Искър;

2. Район "Сердика";

3. Район "Люлин".

 


Район “Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически столове и бюфети в учебните заведения на територията на района на 07.09.2009 г. от 10 ч. за следните обекти:
   
   ОБЕКТ № 1 - 4 ОУ „Джон Атанасов” ж.к. „Дружба” 1 - Стол и бюфет – 210 кв. м х 0,43 лв. = 90,30 лв.
   
   ОБЕКТ № 2 - 89 ОУ „Христо Стамболски” ж.к. „Дружба” 1 - Стол и бюфет – 200 кв. м х 0,42 лв. = 84 лв.
   
   ОБЕКТ № 3 - 108 СОУ „Н. Беловеждов” ж.к. „Дружба” 1 - Стол и бюфет - 240,00 кв.м х 0,43 лв. = 103,20 лв.
   
   ОБЕКТ № 4 - 68 СОУ „Никола Обрешков” ж.к. „Дружба” 2 - Стол и бюфет – 110 кв. м х 0,43 лв. = 47,30 лв. Бюфет – 20 кв. м х 0,43 лв. = 8,60 лв.
   
   ОБЕКТ № 5 - 150 ОУ „Цар Симеон І” ж.к. „Дружба” 2 - Стол и бюфет – 160 кв.м х 0,43 лв. = 68,80 лв. Бюфет – 20 кв. м х 0,43 лв. = 8,60 лв.
   
   ОБЕКТ № 6 - 163 ОУ „Черноризец Храбър” ж.к. „Дружба” 2 - Стол и бюфет – 256 кв. м х 0,43 лв. = 110,08 лв. Бюфет – 15 кв. м х 0,43 лв. = 6,45 лв.
   
   ОБЕКТ № 7 - 69 СОУ „Д. Маринов” ж.к. „Дружба” 1 - Бюфет - 10,00 кв.м х 0,44 лв. = 4,40 лв
   
  
Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 10.08.09 г. до 04.09.09 г. в деловодство на район “Искър”. Цена на конкурсната документация – 50,00 /петдесет/ лв. с ДДС. Гаранция за участие в конкурса – 150 /сто и петдесет/ лв. с ДДС. Оглед на обектите – 26.08.2009 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч.


Краен срок за подаване на документи – 04.09.09 г. 17.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 05 58 / 979 07 39, район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18

  

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СЕРДИКА" обявява:


На 08.09.2009г. от 10.00ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 4, ще се проведе конкурс за организиране на ученическо столово хранене, в общински имоти публична общинска собственост, както следва:
   
   1. 14-то СОУ “Проф. Д-р Асен Златаров”
   Адрес: ж.к. Банишора, ул.”Генерал Чернаев” №8;
   Стол и бюфет с площ: 80.70кв.м.;
   Начална месечна наемна цена: 51.00 (петдесет и един) лева без ДДС.
   
   2. 29-то СОУ “Кузман Шапкарев”
   Адрес: ул.”Георги С. Раковски” №20;
   Стол и бюфет с площ: 323.00 кв.м.;
   Начална месечна наемна цена: 204.13 (двеста и четири лева и тринадесет стотинки) без ДДС.
   
   3. 48-мо ОУ “Йосиф Ковачев”
   Адрес: ж.к. “Банишора”, ул. ”Клокотница” № 21;
   Стол и бюфет с площ: 212.76 кв.м.;
   Начална месечна наемна цена: 134.46 (сто тридесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки ) без ДДС.
   
   4. 58-мо ОУ „Сергей Румянцев”
   Адрес: кв. Орландовци, ул. „Железопътна № 65;
   Стол и бюфет с площ: 74.70 кв.м.;
   Начална месечна наемна цена: 46.76 (четиридесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС
   
   5. 59-то ОУ „Васил Левски”
   Адрес: кв. Малашевци, ул. „Д. Тошков” №1;
   Стол и бюфет с площ: 397 кв.м.;
   Начална месечна наемна цена: 249.13 (двеста четиридесет и девет лева и тринадесет стотинки) без ДДС.
   
   6. 60-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
   Адрес: кв. Бенковски”, ул.„ Наука” №2;
   Стол и бюфет Площ: 165.90 кв.м.;
   Начална месечна наемна цена: 103.52 (сто и три лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.
   
   
   7. 100-но ОУ „Найден Геров”
   Адрес: ж.к. „Фондови жилища”, ул. „ Ив. Йосифов” №68;
   Стол и бюфет с площ: 121.75 кв.м.
   Начална месечна наемна цена: 76.21 (седемдесет и шест лева и двадесет и една стотинки) без ДДС.
   
   Крайният срок за закупуване на конкурсна документация е до 16.00часа на 28.08.2009г.
   
   Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00.часа на 07.09.2009г. в деловодството на СО-район „Сердика” ет.2, ст.219.
   
   Гаранция за участие: 150 лв. с ДДС. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на оригинален документ за внесена сума по сметка на СО-район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88 или оригинал от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.


    Конкурсната документация се заплаща на касата на СО-район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88 – всеки работен ден от 09.00ч до 17.00ч. и се получава от деловодството. Цената на конкурсната документация е 100 лв. с ДДС.
   
   Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18, 921 80 41.
   
   За всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.
   
РАЙОН „ЛЮЛИН" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява публично оповестени конкурси с предмет: Организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на района, както следва:
   
   1. Стол и прилежащ бюфет в 27-мо СОУ „Ак. Георги Караславов", ж.к. „Люлин", 6-ти микрорайон, с полезна площ от 394 кв. метра; начална конкурсна цена - 225 лв. за месец;


   2.Стол и прилежащ бюфет в 37- мо ОУ „Райна Княгиня", ж.к. „Люлин", ул. „Луи Пастьор" № 1, с полезна площ от 39 кв. метра; начална конкурсна цена -23 лв./месец;


   З.Стол и прилежащ бюфет в 56-то СОУ „Проф. Константин Иречек", ж.к. „Люлин", 8-ми микрорайон, с полезна площ от 286 кв. метра; начална конкурсна цена -164 лв./месец;


   4.Бюфет в 77-мо ОУ „Св.СВ. Кирил и Методий", ул. „Трети март" № 45, с площ от 12 кв. метра; начална конкурсна цена - 7 лв./месец;


   5. Стол и два бюфета в 90-то СОУ „Хосе де Сан Мартин", ж.к. „Люлин", 2-ри микрорайон, ул. „204" № 3, с полезна площ от 536 кв. метра; начална конкурсна цена - 306 лв./месец;


   6.Стол и два бюфета в 96-то СОУ „Лев Толстой", ж.к. „Люлин", 4 -ти микрорайон, ул. „Никола Беловеждов" № 1, с полезна площ от 241 кв. метра; начална конкурсна цена -137,40 лв./месец;


   7. Стол и прилежащ бюфет в 137-мо СОУ „Ангел Кънчев", ж.к. „Люлин", 1-ви микрорайон, бул. „Европа" № 135, с полезна площ от 185 кв. метра, начална конкурсна цена - 105,50 лв./месец;


   8.Стол и прилежащ бюфет в 79-то СОУ „Индира Ганди", ж.к. „Люлин", 7- ми микрорайон, ул. „710", с полезна площ от 396 кв. метра, начална конкурсна цена -226 лв/месец;


   9.Бюфет в 103-то ОУ, ж.к. „Филиповци", с площ от 13 кв. метра; начална конкурсна цена - 7,50 лв/месец;


   10. Стол и прилежащ бюфет в 97-мо СОУ „Братя Миладинови", ж.к. „Люлин", 5-ти микрорайон, ул. „504" № 1, с полезна площ от 394 кв. метра; начална конкурсна цена - 225 лв/месец;


   11.Стол с прилежащ бюфет и отделен бюфет в 33- то ОУ, ж.к. „Люлин", 3-ти микрорайон, с полезна площ от 394 кв. метра за ученическия стол с прилежащия бюфет и 12 кв. Метра на втория бюфет, начална конкурсна цена - 225 лв./месец за стола с прилежащия бюфет и 19 лв./месец за втория бюфет;


   12.Стол и прилежащ бюфет в 40-то СОУ „Луи Пастьор", ж.к. „люлин", 9-ти микрорайон, с полезна площ от 394 кв. метра; начална конкурсна цена - 225 лв./месец
   
   Участниците в конкурсите следва да внесат в касата на район "Люлин" парична гаранция за участие в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева).


   Участниците в конкурса за ученическо хранене в 77 ОУ и 103 ОУ следва да внесат в касата на район "Люлин" парична гаранция за участие в размер на 300 лв. (триста лева).
   
   Конкурсната документация се закупува до 31.08.2009г. от район "Люлин" на Столична община, жк."Люлин",бл.327,вх.В,партер,стая № 2-деловодство.
   
   Цена на конкурсната документация -120 лв.(сто лева) с включен ДДС.


   Крайният срок за подаване на офертите - до 16.00ч. на 03.09.2009г. в деловодството на район „Люлин"-ж.к. „Люлин", бл.327, вх.В, партер.
   
    Конкурсът ще се проведе на 04.09.2009г. от 10:00ч. в сградата на съответното общинско училище под т.т.1 до 6 вкл. и на 05.09.2009г. от 10:00 часа в сградата на съответното общинско училище под т.т.7 до 12 вкл.
   
   За допълнителни справки: гр. София, жк. "Люлин", бл.327, вх.В, ет.4, отдел "Образование", тел. 92-37-267.
   
   
   

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител