публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Юли 2020
1
2
3
4

Август 2020
1

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Търговски обекти и земя под наем в Димитровград 2009 Август 15

Община Димитровград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост, както следва:


І    ОБЕКТИ        
      
1    Стол ОУ „П.Яворов” кв.Изток, Площ /кв.м./ 150, Годишна наемна цена 1200, Депозит 250;
2    Стом.кабинет „Ив.Вазов”, Площ /кв.м./ 150, Годишна наемна цена 1440, Депозит 200;
3    Два кв.м. в Търговски комплекс  бул.”Раковски” 16 – І етаж – за поставяне на кафе-автомат, Площ /кв.м./ 2, Годишна наемна цена 600, Депозит 200;
4    Стая 21 б Административна сграда бул.”Раковски” 13, Площ /кв.м./ 16, Годишна наемна цена 650, Депозит 200;
5    Бутик №13 ІІ етаж Търг. комплекс бул.”Раковски” 16, Площ /кв.м./ 17, Годишна наемна цена 551, Депозит 100;
6    Бутик 18 ІІ етаж Търг. комплекс бул.”Раковски” 16, Площ /кв.м./ 30, Годишна наемна цена    972, Депозит 300;
7    Павилион на входа на стадион „Раковски”, Площ /кв.м./  4, Годишна наемна цена 120, Депозит 50;
8    Част от Административна сграда бул. “Раковски” 13 – проход от западната страна на Блок А, Площ /кв.м./ 112,     Годишна наемна цена 3024, Депозит 1000;
9    Две стаи в сградата на Кметство с.Г.Асеново, Площ /кв.м./ 40, Годишна наемна цена 360, Депозит 100;
10    Стая в сградата на Кметство с.Г.Асеново, Площ /кв.м./ 17, Годишна наемна цена 153, Депозит 50;

ІІ    Земеделски земи от ОПФ Димитровград              
1    Наводнена нива №000197 с.Черногорово ІV кат., дка 58,094, Годишна наемна цена 465, Депозит 100
2    Нива 028034 с.Долно Белево VІ кат., чл.19 от ЗСПЗЗ, дка 4,089, Годишна наемна цена 28,00, Депозит 35
3    Нива 246062 Димитровград м.”Старото село” VІІІ кат., дка 0,846, Годишна наемна цена 4, Депозит 3
4    Нива 016058 Димитровград м.”Лозята” ІV кат.,дка 8.567, Годишна наемна цена 95, Депозит 50
5    Нива 016059 Димитровград м.”Лозята” ІV кат., дка  22,959, Годишна наемна цена 250, Депозит 200
6    Нива 027030 Димитровград м.”Кисьова ропа” ІV кат., дка 16,015, Годишна наемна цена  175, Депозит 150
7    Нива 028013 Димитровград м.”Кисьова ропа” ІV кат., дка 166,772, Годишна наемна цена 1815, Депозит 1000
8    Нива 028014 Димитровград м.”Кисьова ропа” ІV кат., дка 69,078, Годишна наемна цена  752, Депозит 500
9    Нива 028015 Димитровград м.”Кисьова ропа” ІV кат., дка 2,119, Годишна наемна цена 24, Депозит 20
10    Нива 028016 Димитровград м.”Кисьова ропа” ІV кат., дка 41,493, Годишна наемна цена  452, Депозит 250
11    Нива 036002 Димитровград м.”Чирпански път” ІV кат., дка 86,105, Годишна наемна цена 937, Депозит 500
12    Нива 038001 Димитровград м.”Герените” ІV кат., дка 28,653,     Годишна наемна цена 312, Депозит 200
13    Нива 038002 Димитровград м.”Герените” ІV кат., дка 1,687, Годишна наемна цена 19, Депозит 15
14    Нива 038003 Димитровград м.”Герените” ІV кат., дка 13,705, Годишна наемна цена 150, Депозит 100
15    Нива 038008 Димитровград м.”Герените” ІV кат., дка 11,669,    Годишна наемна цена 127, Депозит 100
16    Нива 045001 Димитровград м.”Герените” ІV кат., дка 34,273, Годишна наемна цена 378, Депозит 200
17    Нива 046001 Димитровград м.”Лозята” ІV кат., дка 13,884, Годишна наемна цена 152, Депозит 100
18    Нива 109021 Димитровград м.”Кипра” ІV кат., дка 132,421, Годишна наемна цена 1441, Депозит 1000
19    Нива 116011 Димитровград м.”Отвъде” VІ кат., дка 23,551, Годишна наемна цена 161, Депозит 100
20    Нива 117017 Димитровград м.”Отвъде” VІ кат., дка 136,224, Годишна наемна цена 927, Депозит 500
            
Обекти І - поз.№№1,2,9 и 10  се отдават за срок от 5 /пет/ години , поз.№3 до 8 -  /десет/ години, зем.земи –  5 години,с изкл.на поз.№2 – 3 години.

Предмет на дейност –  за обекти №1,2,3 – запазване на дейността,посочена в обявата,  за №4,5 и 6 – офиси, за №7 – търговия и услуги, №8 – за търговска или административна дейност, №9 и 10 – за телефонни и пощенски услуги, за земеделските земи – за отглеждане на едногодишни полски култури.

В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Пред комисията се представя удостоверение за актуално съдебно състояние.  В търга за отдаване под наем на земеделски земи могат да участват и физически лица.

Търгът ще се проведе на 10.09.2009 г. от 11 часа в Заседателната зала на Общината – Зала “Гросето”.
        
Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и се получава от Гише №6 “Общинска собственост” в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград  от 17.08.2009г.  до 16 часа на 09.09.2009 г.
        
Внасяне на депозит - в касата на Общината /партерен етаж/ от 17.08.2009г. до 16 часа на 09.09.2009г.
          
Предложенията се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик.
           
Оглед на обектите – след предварителна уговорка – тел.68-277 Теодора Стоянова или 68-272 Йордан Младенов
 
За информация:
68-220 – гише №6 “Общинска собственост” или
68-277 -  инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, търговия,  селско и горско  стопанство”                                  
 

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител