публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Юли 2020
1
2
3
4

Август 2020
1

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Бюфети за ученическо хранене - община Нови Искър 2009 Септември 27СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”
________________________________________

   1. Ще проведе конкурс с предмет отдаване под наем на бюфет за организиране на ученическо хранене в сградата на 177 ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Световрачене, ул.”Софийска” № 23, АОС № 1607/1997г., с обща площ 45.00 кв.м.,с начална месечна наемна цена 90,00 /деветдесет/ лв. без ДДС.
   
   2. Ще проведе конкурс с предмет отдаване под наем на бюфет за организиране на ученическо хранене в сградата на 176 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Негован, ул.”Училищна” № 6, АОС № 1451/1996г. с обща площ 15.00 кв.м., с начална месечна наемна цена 30,00 /тридесет/ лв. без ДДС.
   
   3. Ще проведе конкурс с предмет отдаване под наем на бюфет за организиране на ученическо хранене в сградата на 171 ОУ “”Стоил Попов”, кв.”Кумарица”, ул.”Светлина” № 26, АОС 383/1996г. с обща площ 67.00 кв.м., с начална месечна наемна цена 157 /сто петедесет и седем /лева без ДДС.
   
   4. Ще проведе конкурс с предмет отдаване под наем на бюфет за организиране на ученическо хранене в сградата на 172 ОУ , „Васил Левски”, кв.”Гниляне”, ул.”Христо Ботев” № 51, АОС 2212/2001г. с обща площ 35.00 /тридесет и пет/ кв.м., с начална месечна наемна цена 82 /осемдесет и два лева/ без ДДС.
   
   5. Ще проведе конкурс с предмет : отдаване под наем на бюфет за организиране на ученическо хранене в сградата на 160 ОУ , „Св.св.Кирил и Методий” с.Чепинци, ул.”Стара планина” № 22, АОС 2494/2004г. с обща площ 10.00 /десет/ кв.м., с начална месечна наемна цена 20 /двадесет /лева без ДДС.
   
    6. Ще проведе конкурс с предмет : отдаване под наем на бюфет за организиране на ученическо хранене в сградата на 170 СОУ „Васил Левски”, кв.Курило, ул.”Искърско дефиле” № 277, АОС 290/1996г. с обща площ 176.00 /сто седемдесет и шест/ кв.м., с начална месечна наемна цена 413 /четерестотин и тринадесет /лева без ДДС.
   
   Закупуването на документацията за шестте конкурса става в сградата на СО – район - „Нови Искър”, гр. Нови Искър, кв.”Кумарица” ул.”Искърско дефиле” № 123 – Фронт офис - каса, при цена 50 /петдесет/ лева без ДДС.Цената е за всеки конкурс поотделно.


   Всеки кандидат може да участва и в шестте конкурса поотделно.
   
   При подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лева за всеки конкурс поотделно внесена по сметка на СО-район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, ул.”Денкоглу” № 28.
   
   Срок за подаване на офертите в СО-район - „Нови Искър, бул.”Искърско дефиле” № 123 –Фронт офис от 15.09.2009 год. до 15.10.2009 год. включително, всеки ден от 8,30 – 12,30 и от 13,00 до 17, 00 часа. Срокът важи и за шестте конкурса.
   
   Конкурсите за шестте училища ще се проведат на 16.10.2009г., от 10:00 часа в СО-район „Нови Искър, гр.Нови Искър, кв.”Кумарица”, ул.”Искърско дефиле” № 123, ритуална зала.
   
   За информация – СО - район „Нови Искър”, отдел „Човешки ресурси и правно - административно обслужване”, тел. 991 76-35; факс: 991 76-23.

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител