публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Юли 2020
1
2
3
4

Август 2020
1

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Концесия на плувен комплекс в община Плевен 2009 Септември 27

Общински съвет на oбщина Плевен, с адрес пл. "Възраждане", гр. Плевен, телефон - 064 822414 открива процедура за концесия на:

  Плувен комплекс, находящ се в парцел VІІІ, кв. 617 по плана на гр. Плевен

Индивидуализация на обекта на концесията
“Реконструкция, управление и поддържане на плувен комплекс, собственост на Община Плевен, представляващ УПИ VІІІ, кв. 617 в Източна индустриална зона по плана на гр. Плевен. ”Плувният комплекс се намира в УПИ VІІІ, кв. 617 в Източна индустриална зона по плана на гр. Плевен. За имотът е съставен Акт за публична общинска собственост № 30468/15.09.1994 г. за застроено дворно място и паркинг с идентификатор 56722.652.274 с площ 5110 кв.м., голям открит плувен басейн с идентификатор 56722.652.600 с площ 309 кв.м. и малък открит басейн с идентификатор 56722.652.601 с площ 49 кв.м. и Акт за публична общинска собственост № 35391/28.05.2009 г. за Едноетажна сграда - покрит плувен басейн с идентификатор 56722.652.274.1 със ЗП - 775 кв.м. и прилежащ сутерен с площ 250 кв.м., едноетажна сграда с идентификатор 56722.652.274.2 със ЗП - 15 кв.м., едноетажна сграда - съблекални, санитарни, офис помещения и помещение за охрана с идентификатор 56722.652.274.3 със ЗП - 158 кв.м., едноетажна сграда за обществено хранене с идентификатор 56722.652.274.4 със ЗП - 103 кв.м., постройка на допълващо застрояване - покрита тераса към заведение за хранене с идентификатор 56722.652.274.5 със ЗП - 61 кв.м. и постройка на допълващо застрояване - покрит коктейл бар с идентификатор 56722.652.274.6 със ЗП - 71 кв.м. Изготвени са и Скица № 68/16.01.2009 г. от Община Плевен и Скици № 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223/19.05.2009 г. от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър - гр. Плевен.

Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията
управление на услуги от обществен интерес - плажни услуги и обучение по плувни спортове, фитнес и лечебна гимнастика и др.; - възстановителни процедури - масажи и аромотерапия, антицелулитни програми и отслабване, сауна, хидромасажи и джакузи, солариум, козметика за лице и тяло и др.; - търговска дейност в разкрити обекти за производство и търговия с храни; - организиране и провеждане на спортни състезания при спазване на нормативните разпоредби в тази област; - други културни - развлекателни прояви,които не препятстват основните дейности.

Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното предоставяне или плащане
  стойност - 10000 лв.
  условия за предоставяне или плащане - Банкова или парична гаранция, платима по банкова сметка IBAN BG43 UNCR 9660 3311 9710 10 на Община Плевен в УниКредит Булбанк - клон Плевен, BIC UNCRBGSF. При представяне на банкова гаранция, същата да е със срок на валидност идентичен със срока на валидност на офертите.


Срок на валидност на офертите
  90 календарни дни след датата на подаване на офертата


Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата
  място - Център за административно обслужване при Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4
  дата - 26.10.2009 г.
  час - 16:30


Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата
  цена - 200 лв.
  начин на плащане - сметка IBAN BG07 UNCR 9660 8497 5737 13 на Община Плевен в УниКредит Булбанк - клон Плевен, BIC UNCRBGSF, Код 447000 или в касата на Община Плевен

Място и срок за получаване на оферти
  място - Център за административно обслужване при Община Плевен, пл. "Възраждане" № 4
  дата - 29.10.2009 г.
  час - 17:30


Място и дата на отваряне на оферти
  място - гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 2, сградата на Община Плевен, Заседателна зала, ет. 3
  дата - 09.11.2009 г.

  час - 14:00


За повече информация относно документи, условия и критерии
Цветомир Славейков Цветков, гл. експерт отдел "ОПКП", тел.: 064881349, електронна поща - ts.tsvetkov@pleven.bg, адрес - гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 4

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител