публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Юли 2019
1
2
3
4
5
6

Август 2019
1
2
3

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

59 апартамента на търг в общ. Симитли 2009 Юли 9

"Мина Пирин" ЕАД е обявена в ликвидация. В момента тече процедура за продажба на недвижимо имущество на фирмата, от което към момента се продават 1 имот в гр. Благоевград и 59 апартамента в селата Брежани, Полето и Черниче.

Текстът на обявата е както следва:

 

Костадин Стойков Маникатов - ликвидатор на „МИНА ПИРИН" ЕАД /л/, гр. Симитли, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:


1. Недвижимо имущество, включващо: недвижим имот, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св.св. Кирил и Методий" № 25 и 59 броя недвижими имоти, представляващи ведомствени жилища, находящи се в с. Брежани, с. Полето и с. Черниче, община Симитли;

 

Търгът ще се проведе на 30.07.2009 г. от 11.00 часа, на адреса на дружеството:  гр. Симитли, кв. "Ораново", ул. "Славянска" № 23. При неявявяне на кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.08.2009 г., от 11.00 часа на същия адрес и при същите условия.


Депозитът за участие е в размер на 10% от обявената начална тръжна цена за всеки актив поотделно и се внася по сметка на „МИНА ПИРИН" ЕАД /л/, гр. Симитли или в касата на дружеството до 16.00 часа на деня преди търга. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 10.00 часа до 12.00 часа на адреса на дружеството. Оглед на активите, предмет на търга, се извършва всеки работен ден до деня преди търга от 10.00 часа до 12.00 часа, като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация.


Заявления за участие в търга се подават до 16.00 часа на деня преди търга на адреса на дружеството.

 

Списък на обектите, предмет на търга:

 

1. ОБОСОБЕН ОБЕКТ „Недвижим имот, представляващ самостоятелно помещение, находящо се на бул. ”Св.св. Кирил и Методий” № 25, гр. Благоевград”. Обособеният обект е с предназначение за Котелно помещение със 187,94 кв.м. застроена площ, находящ се в шестетажен жилищен блок на бул. „Св.св. Кирил и Методий” № 25, гр. Благоевград, построен през 1974 год.  в парцел № I, имот пл.№ 5789, квартал 175  по плана на II-ри микрорайон на Благоевград, с граници на помещението: север – мазета №№139,140,141,142 и коридор; запад – коридор; юг – скат от дворното място; изток – коридор; отгоре – ап.№2 и № 3 от вх. Д и ап. № 1 и 2 на вх. Е.

Помещението е изцяло под земята, с оформени два подхода – откъм южната част директно от предблоковото пространство, чрез няколко стръмни стълби, покрити с капак от рифелова ламарина и откъм северната страна на блока (бул. „Св.св. Кирил и Методий” № 25) през входа за мазетата на блока. Същото е без естествено осветление, с метална врата и иззидани 2 броя котела, заемащи централната му част.
Обектът е включен в капитала на дружеството и за него има издаден АДС № 586/12.04.2001 год.

Началната тръжна цена е в размер на 70 605 (седемдесет хиляди шестстотин и пет) лева. Посочената цена е без ДДС.

 

2.  59 броя недвижими имоти, представляващи ведомствени жилища, находящи се в с. Брежани, с. Полето и с. Черниче, община Симитли, собственост на „МИНА ПИРИН” ЕАД (л), гр. Симитли. Списъка на имотите е както следва:

!!!Посочените цени са без ДДС!!!

1    Апартамент с АДС № 485/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 1, вх. Б, бл. 2 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП - одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с два входа, на три етажа, полумасивна конструкция, построен през 1940 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи с 44,37 кв.м. ЗП и 7,327 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – апартамент 3, вх. Б; изток – ап.1, вх.Б; север – стълбищна клетка и коридор; отгоре ап. 4, вх. Б.
Начална тръжна цена /лева/ 2 858, Размер на депозита /лева/ 286, Стъпка на наддаване /лева/ 143.

2    Апартамент с АДС № 486/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 1, вх. А, бл. 3 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с два входа ,на три етажа, полумасивна конструкция, построен през1941 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи с 43,82 кв.м. ЗП и 7,303 % идеални части от общите части на блока, с правото на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – апартамент 3, вх.-А; изток – апартамент 1, вх. А; север – стълбищна клетка и коридор; отгоре ап.4, вх.А.
Начална тръжна цена /лева/  2 823, Размер на депозита /лева/ 282, Стъпка на наддаване /лева/ 141.

3    Апартамент с АДС № 487/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 1, вх. А, бл. 4 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с два входа ,на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1944 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи с 46,27 кв.м. ЗП и 7,899 % идеални части от общите части на блока,с  право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. № 3, вх. А, изток – ап. 1, вх. А; север – стълбищна клетка и коридор; отгоре - ап.4 вх.А
Начална тръжна цена /лева/ 2 986, Размер на депозита /лева/ 298, Стъпка на наддаване /лева/ 149.

4    Апартамент с АДС № 488/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 1, вх. Б, бл. 5 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищния блок е със 190 кв.м. ЗП, с шест входа, на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1942 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи с 39,59 кв.м. ЗП и 6,756 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 1, вх. А; изток – ап. 3, вх. В; север – двор; отгоре - ап. 2, вх.Е.
Начална тръжна цена /лева/  2 555, Размер на депозита /лева/ 255, Стъпка на наддаване /лева/ 127.

5    Апартамент с АДС № 489/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 1, вх. В, бл. 5 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м.ЗП, с шест входа, на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1942 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи с 38,75 кв.м. ЗП и 6,638 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 2, вх.Б; изток – ап. 4, вх.Г; север – двор; отгоре - ап. 3, вх. Д.
Начална тръжна цена /лева/ 2 998, Размер на депозита /лева/ 300, Стъпка на наддаване /лева/ 150.

6    Апартамент с АДС № 490/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4, ет. 1, вх. Г, бл. 5 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м.ЗП, с шест входа ,на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1942 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи с 39,46 кв.м. ЗП и 6,647 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 3, вх. В; изток – двор; север – двор; отгоре - ап. 1, вх. Д.
Начална тръжна цена /лева/ 2 544, Размер на депозита /лева/ 254, Стъпка на наддаване /лева/ 127.

7    Апартамент с АДС № 491/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 2, вх. Е, бл. 6 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с шест входа, на три етажа, полумасивна конструкция построен 1929 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи с 45,65 кв.м. ЗП и 9,0302 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 2, вх. Е; изток – ап. 3, вх.Д; север – стълбищна клетка; отгоре - ап. 4, вх.Д; отдолу - ап. 2, вх.В
Начална тръжна цена /лева/ 3 912, Размер на депозита /лева/ 391, Стъпка на наддаване /лева/ 195.

8    Апартамент с АДС № 492/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. А, бл. 6, в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с шест входа ,на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1929 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 39,46 кв.м.ЗП и 6,647 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – двор; изток – ап.2, вх. Б; север – двор; отгоре - ап. 3, вх. Е.
Начална тръжна цена /лева/ 2 724, Размер на депозита /лева/ 272, Стъпка на наддаване /лева/ 136.

9    Апартамент с АДС № 493/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 1, вх. Б, бл. 6 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с шест входа, на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1942 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи с 39,59 кв.м.ЗП и 6,756 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 1, вх. А; изток – ап. 3, вх.В; север – двор; отгоре - ап. 2, вх. Е.
Начална тръжна цена /лева/ 2 713, Размер на депозита /лева/ 271, Стъпка на наддаване /лева/ 135.

10    Апартамент с АДС № 494/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 1, вх. В, бл. 6 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с шест входа, на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1942 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи с 38,75 кв.м. ЗП и 6,638 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 2, вх. Б; изток – ап.4, вх. Г; север – двор; отгоре - ап. 2, вх. Д.
Начална тръжна цена /лева/ 2 667, Размер на депозита /лева/ 267, Стъпка на наддаване /лева/ 134.

11    Апартамент с АДС № 495/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 2, вх. Д, бл. 6 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е със 190 кв.м. ЗП, с шест входа, на три етажа, полумасивна конструкция, построен 1942 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи с 43,42 кв.м. ЗП и 8,5169 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 2, вх. Д, изток – двор; север – двор; отгоре - ап. 4, вх. Д; отдолу - ап. 4, вх. Г.
Начална тръжна цена /лева/ 3717, Размер на депозита /лева/ 372, Стъпка на наддаване /лева/ 186.

12    Апартамент с АДС № 497/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. А, бл. 12 /Технически блок/ в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е с 264 кв.м. ЗП, с шест  входа, на три етажа, масивна конструкция, построен 1941 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 38,07 кв.м. ЗП и 5,086 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – двор; изток – ап. 2, вх. Б; север –  коридор; отгоре - ап. 2, вх. Е.
Начална тръжна цена /лева/ 4 197, Размер на депозита /лева/ 420, Стъпка на наддаване /лева/ 210.

13    Апартамент с АДС № 498/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 1, вх. В, бл. 12 /Технически блок/ в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е с 264 кв.м. ЗП, с шест  входа, на три етажа, масивна конструкция, построен 1941 г. Апартаментът се състои  от 2 стаи с 38,07 кв.м. ЗП и 5,086 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 2, вх. Б, изток – ап. 4, вх. Г; север –  коридор; отгоре - ап. 2, вх. Д.
Начална тръжна цена /лева/ 4 197, Размер на депозита /лева/ 420, Стъпка на наддаване /лева/ 210.

14    Апартамент с АДС № 483/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 5, ет. 3, вх. Б,  бл. 11 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е с 294 кв.м. ЗП, с два входа, на четири етажа, масивна конструкция, построен 1954 г.
Апартаментът се състои  от 3 стаи с 69,06 кв.м. ЗП и 6,6083 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Има прилежащо мазе № 6 с 3,78 кв.м. със светла площ 3,78 кв.м.  и прилежащ таван № 8 с площ 19,44 кв.м. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 6, вх. Б; изток – ап. 6, вх. А; север – двор, отгоре - ап. 7, вх. Б; отдолу - ап. 3, вх. Б. Граници на мазето: запад – двор; юг - мазе № 5 на ап. 4 вх. Б; север – мазе № 7 на ап. 7; изток – коридор; отгоре – ап. 2. Граници на тавана: запад и север – двор; юг- коридор и таван № 7 на ап. 6; изток – коридор; отдолу – ап. № 7.
Начална тръжна цена /лева/ 9 365, Размер на депозита /лева/ 936, Стъпка на наддаване /лева/ 468.

15    Апартамент с АДС № 484/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, бл. 14 /Офицерски блок/ в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП- одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г. Жилищният блок е с 90 кв.м. ЗП, с един вход, на два етажа, масивна конструкция, построен 1955г. Апартаментът се състои  от 1 стая и кухня с 47,81 кв.м. ЗП и 24,3276 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Прилежащо мазе № 1 със светла площ 16,07 кв.м.  Граници на апартамента: юг- двор; запад – двор; изток – ап. 2 и ст.клетка; север – двор; отгоре - ап. 3; отдолу - мазе № 1 и 2. Граници на мазето: запад – двор; юг – двор; север – мазе № 2 на ап. 2; изток – стълбищна клетка; отгоре – ап.1.
Начална тръжна цена /лева/ 5 646, Размер на депозита /лева/ 565, Стъпка на наддаване /лева/ 282.

16    Апартамент с АДС № 503/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх.А, Дом  № 3 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 82 кв.м. ЗП, с два входа, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1941г.
Апартаментът се състои  от 3 стаи  с 40,5 кв.м. ЗП и 50,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 1, вх.Б; изток – двор; север – двор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 3 203, Размер на депозита /лева/ 320, Стъпка на наддаване /лева/ 160.

17    Апартамент с АДС № 504/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. Б, Дом  № 3 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 82 кв.м. ЗП, с два входа, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1941г.
Апартаментът се състои  от 3 стаи  с 40,5 кв.м.ЗП и 50,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – двор; изток – ап.1, вх. А; север – двор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 3 203, Размер на депозита /лева/ 320, Стъпка на наддаване /лева/ 160.

18    Апартамент с АДС № 505/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1 ет. 1, вх. А, Дом  № 4 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 82 кв.м. ЗП, с два входа, на един етаж, полумасивна конструкция построен 1944 г.
Апартаментът се състои  от 3 стаи  с 40,20 кв.м. ЗП и 49,0243 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – двор; изток – ап. 1, вх. Б, север – двор , отгоре - покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 892, Размер на депозита /лева/ 289, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

19    Апартамент с АДС № 506/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. Б, Дом № 4 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 82 кв.м. ЗП, с два вход а, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1944 г.
Апартаментът се състои  от 3 стаи с 41,80 кв.м. ЗП и 50,9757 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 1, вх. А; изток – двор; север – двор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 3 006, Размер на депозита /лева/ 300, Стъпка на наддаване /лева/ 150.

20    Апартамент с АДС № 507/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. А, Дом № 2 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 81 кв.м. ЗП, с три входа, на един етаж, полумасивна конструкция построен 1940 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи с 22,00 кв.м. ЗП и 27,1605 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – двор; изток – ап. № 1, вх. Б; север – двор , отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 1 582, Размер на депозита /лева/ 158, Стъпка на наддаване /лева/ 79.

21    Апартамент с АДС № 508/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. Б, Дом № 2 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 81 кв.м. ЗП, с три входа, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1940 г.
Апартаментът се състои от 3 стаи с 29,50 кв.м. ЗП и 36,4197 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап. 1, вх. А; изток – ап. № 1, вх. В; север – двор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 122, Размер на депозита /лева/ 212, Стъпка на наддаване /лева/ 106.

22    Апартамент с АДС № 509/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. В, Дом № 2 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 81 кв.м. ЗП, с три входа, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1940 г.
Апартаментът се състои от 3 стаи с 29,50 кв.м. ЗП и 36,4197 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг- двор; запад – ап .№1, вх.Б, изток – двор; север – двор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 1 770, Размер на депозита /лева/ 177, Стъпка на наддаване /лева/ 88.

23    Апартамент с АДС № 510/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, Дом № 12 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 91 кв.м. ЗП, с един вход, на един етаж, полумасивна конструкция построен 1931 г. Апартаментът се състои от 4 стаи с 91,00 кв.м. ЗП и 100,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - двор; запад – двор; изток – двор; север – скат; отгоре -покрив .
Начална тръжна цена /лева/ 5 099, Размер на депозита /лева/ 510, Стъпка на наддаване /лева/ 255.

24    Апартамент с АДС № 511/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. А, Дом № 15  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е със 138 кв.м. ЗП, с два входа, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1942 г.
Апартаментът се състои от 3 стаи с 69,00 кв.м. ЗП и 50,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - двор; запад – ап. 1, вх. Б; изток – двор; север – двор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 4 963, Размер на депозита /лева/ 496, Стъпка на наддаване /лева/ 248.

25    Апартамент с АДС № 513/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, Дом № 11 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 165 кв.м. ЗП, с един вход, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1931 г. Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 41,25  кв.м. ЗП и 25,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - двор; запад – ап. 2; изток – двор; север – коридор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 1 493, Размер на депозита /лева/ 149, Стъпка на наддаване /лева/ 75.

26    32.1    Апартамент с АДС № 514/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 1, Дом № 11 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е със 165 кв.м. ЗП, с един вход, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1931 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 41,25  кв.м. ЗП и 25,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: ю г- двор; запад – ап. 3; изток – ап. 1; север – коридор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 640, Размер на депозита /лева/ 264, Стъпка на наддаване /лева/ 132.

27    Апартамент с АДС № 515/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 1, Дом № 11 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е със 165 кв.м. ЗП, с един вход, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1931 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 41,25  кв.м. ЗП и 25,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 4; изток – ап. 2; север – коридор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 640, Размер на депозита /лева/ 264, Стъпка на наддаване /лева/ 132.

28    Апартамент с АДС № 516/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4, ет. 1, Дом  № 11 в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е със 165 кв.м. ЗП, с един вход, на един етаж, полумасивна конструкция, построен 1931 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 41,25  кв.м. ЗП и 25,00 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – двор; изток – ап. 3; север – коридор; отгоре – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 967, Размер на депозита /лева/ 296, Стъпка на наддаване /лева/ 148.

29    Апартамент с АДС № 517/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. А, Дом  № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 45,10 кв.м. ЗП и 8,3333 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 2, вх. Б; запад – двор; изток – двор; север – двор; отгоре -  ап. 1, вх. Ж.
Начална тръжна цена /лева/ 2 707, Размер на депозита /лева/ 270, Стъпка на наддаване /лева/ 135.

30    Апартамент с АДС № 518/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 1, вх. Б, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция построен, 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 45,10 кв.м. ЗП и 8,3333 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг-  двор; запад – ал. 3, вх. В; изток – двор; север – ап. 1, вх. А, отгоре - ап. 2, вх. Ж.
Начална тръжна цена /лева/ 2 707, Размер на депозита /лева/ 270, Стъпка на наддаване /лева/ 135.

31    Апартамент с АДС № 519/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 1, вх. В, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 45,10 кв.м. ЗП и 8,3333 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап .4, вх. Г; изток - ап. 2, вх .Б; север – двор, отгоре - ап. 3, вх. Ж.
Начална тръжна цена /лева/ 2 707, Размер на депозита /лева/ 270, Стъпка на наддаване /лева/ 135.

32    Апартамент с АДС № 520/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4, ет. 1, вх. Г, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 45,10 кв.м. ЗП и 8,3333 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 5, вх. Д; изток – ап. 3, вх. В; север – двор; отгоре -  ап. 4, вх. Ж.
Начална тръжна цена /лева/ 2 707, Размер на депозита /лева/ 270, Стъпка на наддаване /лева/ 135.

33    Апартамент с АДС № 521/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 5, ет. 1, вх. Д, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 45,10 кв.м. ЗП и 8,3333 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – двор; изток – ап. 4, вх. Д; север – ап. 6, вх. Е; отгоре - ап. 5, вх. Ж.
Начална тръжна цена /лева/ 2 707, Размер на депозита /лева/ 270, Стъпка на наддаване /лева/ 135.

34    Апартамент с АДС № 522/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 6, ет. 1, вх. Е, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 45,10 кв.м. ЗП и 8,3333 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 5, вх. Д;  запад – двор; изток – двор; север – двор; отгоре - ап. 6, вх. Ж.
Начална тръжна цена /лева/ 2 707, Размер на депозита /лева/ 270, Стъпка на наддаване /лева/ 135.

35    Апартамент с АДС № 523/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 2, вх. Ж, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м .ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 38,43 кв.м. ЗП и 7,0910 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 2, вх. Ж; запад – коридор; изток – двор; север – двор; отдолу - ап. 1, вх. А; от горе – покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 459, Размер на депозита /лева/ 246, Стъпка на наддаване /лева/ 123.

36    Апартамент с АДС № 524/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 2, вх. Ж, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 46,51 кв.м. ЗП и 8,5819 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – коридор; изток – двор; север – ап. 1, вх. Ж; отдолу - ап. 2, вх. Б; отгоре –покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 976, Размер на депозита /лева/ 298, Стъпка на наддаване /лева/ 149.

37    Апартамент с АДС № 525/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 2, вх. Ж, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи  с 46,51 кв.м. ЗП и 8,5819 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 4, вх. Ж; изток – ап. 2, вх. Ж; север – коридор; отдолу - ап. 3, вх. В; от горе –покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 976, Размер на депозита /лева/ 298, Стъпка на наддаване /лева/ 149

38    Апартамент с АДС № 526/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4, ет. 2, вх. Ж, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи  с 46,51 кв.м. ЗП и 8,5819 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 5, вх. Ж; изток – ап. 3, вх. Ж; север – коридор; отдолу - ап. 4, вх. Г; отгоре –покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 976, Размер на депозита /лева/ 298, Стъпка на наддаване /лева/ 149.

39    Апартамент с АДС № 527/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 5, ет. 2, вх. Ж, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи с 46,51 кв.м. ЗП и 8,5819 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – двор; изток – ап. 4, вх. Ж; север – ап. 6, вх. Ж; отдолу - ап. 5, вх. Д; отгоре –покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 976, Размер на депозита /лева/ 298, Стъпка на наддаване /лева/ 149.

40    Апартамент с АДС № 528/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 6, ет. 2, вх. Ж, Дом № 13  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, със седем  входа, на два етажа, полумасивна конструкция, построен 1934 г. Апартаментът се състои от 2 стаи  с 46,51 кв.м. ЗП и 8,5819 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 5, вх.Ж; запад – двор; изток – двор; север – двор; отдолу – ап. 6, вх. Е ,отгоре –покрив.
Начална тръжна цена /лева/ 2 976, Размер на депозита /лева/ 298, Стъпка на наддаване /лева/ 149.

41    Апартамент с АДС № 529/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 1, вх. А, Дом №14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м.ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои от 4 стаи със 185,00 кв.м. ЗП и 25,447 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – двор; изток – двор; север – скат; отгоре - ап. 2, вх. В, ап. 3, вх. Г,  и ап. 5 вх.Е.
Начална тръжна цена /лева/ 11 838, Размер на депозита /лева/ 1184, Стъпка на наддаване /лева/ 592.

42    Апартамент с АДС № 530/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 2, вх. Б, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи  с 45,10 кв.м. ЗП и 6,2036 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 2, вх. В; запад – коридор; изток – двор; север – двор; отгоре - ап. 1, вх. З.
Начална тръжна цена /лева/ 2 886, Размер на депозита /лева/ 288, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

43    Апартамент с АДС № 531/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 2, вх. В, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,10 кв.м. ЗП и 6,2036 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – коридор; изток – двор; север – ап. 1, вх. Б; отгоре - ап. 2, вх. З; отдолу - ап.1, вх. А.
Начална тръжна цена /лева/ 2 886, Размер на депозита /лева/ 288, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

44    Апартамент с АДС № 532/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 2, вх. Г, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои от 2 стаи  с 45,10 кв.м.ЗП и 6,2036 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: ю г- двор; запад – ап. 4, вх. Д; изток – ап. 2, вх. В; север – коридор; отгоре - ап. 3, вх. З; отдолу - ап. 1, вх . А.   
Начална тръжна цена /лева/ 2 886, Размер на депозита /лева/ 288, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

45    Апартамент с АДС № 533/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4, ет. 2, вх. Д, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,10 кв.м. ЗП и 6,2036 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 5, вх. Е; изток – ап. 3, вх. Г; север – коридор; отгоре - ап. 4, вх. З; отдолу - ап. 1, вх . А.
Начална тръжна цена /лева/ 2886, Размер на депозита /лева/ 288, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

46    Апартамент с АДС № 534/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 5, ет. 2, вх. Е, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г.Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,10 кв.м. ЗП и 6,2036 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж.Граници на апартамента: юг – двор; запад – двор; изток – ап. 4, вх. Д; север – ап. 6, вх. Ж; отгоре - ап. 6, вх. З; отдолу - ап. 1, вх . А.
Начална тръжна цена /лева/ 2886, Размер на депозита /лева/ 288, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

47    Апартамент с АДС № 535/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 6, ет. 2, вх. Ж, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,10 кв.м.ЗП и 6,2036 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 5, вх. Е; запад – двор; изток – двор; север – двор; отгоре - ап. 6, вх. З.
Начална тръжна цена /лева/ 2 886, Размер на депозита /лева/ 288, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

48    Апартамент с АДС № 536/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1, ет. 3, вх. З, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м.ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,16 кв.м. ЗП и 6,2117 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 2, вх. З; запад – коридор; изток – двор; север – двор; отгоре – покрив; от долу- ап. 1, вх . Б.
Начална тръжна цена /лева/ 2 890, Размер на депозита /лева/ 289, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

49    Апартамент с АДС № 537/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 2, ет. 3, вх. З, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,16 кв.м. ЗП и 6,2117 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – коридор; изток – двор; север – ап. 1, вх. З; отгоре – покрив; отдолу - ап. 2, вх. В.
Начална тръжна цена /лева/ 2 890, Размер на депозита /лева/ 289, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

50    Апартамент с АДС № 538/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3, ет. 3, вх. З, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,16 кв.м. ЗП и 6,2117 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 4, вх. З; изток – ап. 2, вх. З; север – коридор; отгоре – покрив; отдолу- ап. 3, вх . Г.
Начална тръжна цена /лева/ 2 890, Размер на депозита /лева/ 289, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

51    Апартамент с АДС № 539/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4, ет. 3, вх. З, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,16 кв.м. ЗП и 6,2117 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – ап. 5, вх. З; изток -  ап. 3, вх. З; север – коридор; отгоре – покрив; отдолу - ап. 4, вх. Д.
Начална тръжна цена /лева/ 2 890, Размер на депозита /лева/ 289, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

52    Апартамент с АДС № 540/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 5, ет. 3, вх. З, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365 1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,16 кв.м.ЗП и 6,2117 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг – двор; запад – двор; изток – ап. 4, вх. З; север – ап. 6, вх. З; отгоре – покрив; отдолу - ап. 5, вх. Е.
Начална тръжна цена /лева/ 2 890, Размер на депозита /лева/ 289, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

53    Апартамент с АДС № 541/06.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 6,  ет. 3, вх. З, Дом № 14  в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/1959 г. Жилищният блок е с 271 кв.м. ЗП, с осем  входа, на три  етажа, полумасивна конструкция, построен 1930 г.
Апартаментът се състои  от 2 стаи  с 45,16 кв.м. ЗП и 6,2117 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Граници на апартамента: юг - ап. 5, вх. З; запад – двор; изток – двор; север – двор; отгоре – покрив; отдолу - ап. 6, вх.

Начална тръжна цена /лева/ 2 890, Размер на депозита /лева/ 289, Стъпка на наддаване /лева/ 144.

54    Апартамент с АДС № 481/05.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 5,  ет. 2, вх. А, Нов блок в с. Полето, кв. „Нивото”, имот пл. № 35, кв. 17 по ЗРП, одобрен със Заповед № 2881/1963 г. Жилищният блок е с 270 кв.м. ЗП, с два  входа, на три  етажа, масивна конструкция, построен 1961 г. Апартаментът се състои  от стая и кухня-бокс  с 24,70 кв.м. ЗП и 2,98 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Прилежащо мазе № 6 със светла площ 10,35 кв.м. Прилежащ таван № 5 с площ 10,30 кв.м. Граници на апартамента: юг - двор; запад – ап. № 6; изток – ап. № 4; север – коридор; отгоре – ап. № 8; отдолу - ап. № 2. Граници на мазето: юг - двор; запад – мазе № 6 на ап. № 5; изток – мазе № 4 на ап. 6; север – коридор; отгоре – ап. № 2. Граници на тавана: : юг - двор; запад – таван № 6 на ап. № 7; изток – таван № 4 на ап. № 4; север – коридор; отдолу – ап. № 8, вх. А.
Начална тръжна цена /лева/ 3 979, Размер на депозита /лева/ 398, Стъпка на наддаване /лева/ 199.

55    Апартамент с АДС № 478/05.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 1,  ет. 1, блок  № 4 в с. Полето, кв. „Нивото”, имот пл. № 35, кв. 17 по ЗРП, одобрен със Заповед № 2881/1963 г. Жилищният блок е със 100 кв.м. ЗП, с един вход, на два етажа, масивна конструкция, построен 1958 г. Апартаментът се състои  от стая и кухня  с 47,66 кв.м. ЗП и 25,837 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Прилежащо мазе № 3 със светла площ 18,54 кв.м. Граници на апартамента: юг - двор; запад – двор; изток – стълбище и ап. № 2; север – двор; отгоре – ап. № 3; отдолу - мазе № 1 и 2. Граници на мазето: юг – мазе № 4 на ап. № 2; запад – мазе № 2 на ап. № 4; изток – двор; север – двор; отгоре – ап. № 2.
Начална тръжна цена /лева/ 6 441, Размер на депозита /лева/ 644, Стъпка на наддаване /лева/ 322.

56    Апартамент с АДС № 482/05.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4,  ет. 2, блок  № 3 в с. Полето, кв. „Нивото”, имот пл. № 35, кв. 17 по ЗРП, одобрен със Заповед № 2881/1963 г. Жилищният блок е със 100 кв.м. ЗП, с един вход, на два етажа, масивна конструкция, построен 1958 г. Апартаментът се състои  от стая и кухня  с 47,83 кв.м. ЗП и 26,367 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Прилежащо мазе № 2 със светла площ 18,65 кв.м. Граници на апартамента: юг - двор; запад – ап. 3 и стълбище; изток – двор; север – двор; отгоре – покрив; отдолу – ап. 2. Граници на мазето: юг – мазе № 1 на ап. № 3; запад – двор; изток – коридор; север – двор; отгоре – ап. № 1.   
Начална тръжна цена /лева/ 6 381, Размер на депозита /лева/ 638, Стъпка на наддаване /лева/ 319.

57    Апартамент с АДС № 476/05.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 3,  ет. 2, блок  № 3 в с. Полето, кв. „Нивото”, имот пл. № 35, кв. 17 по ЗРП, одобрен със Заповед № 2881/1963 г. Жилищният блок е със 100 кв.м. ЗП, с един вход, на два етажа, масивна конструкция, построен 1958 г. Апартаментът се състои  от стая и кухня  с 47,66 кв.м. ЗП и 25,837 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Прилежащо мазе № 3 със светла площ 16,06 кв.м. Граници на апартамента: юг - двор; запад – двор; изток – стълбище и ап. 4; север – двор; отгоре – покрив; отдолу – ап. 1. Граници на мазето: юг – мазе № 4 на ап. № 2; запад – мазе № 2 на ап. 4; изток – двор; север – коридор; отгоре – ап. № 2.   
Начална тръжна цена /лева/ 6 441, Размер на депозита /лева/ 644, Стъпка на наддаване /лева/ 322.

58    Апартамент с АДС № 479/05.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 4,  ет. 2, блок № 10 в с. Полето, кв. „Нивото”, имот пл. № 28, кв. 19 по ЗРП, одобрен със Заповед № 2881/1963 г. Жилищният блок е със 100 кв.м. ЗП, с един вход, на два етажа, масивна конструкция, построен 1958 г. Апартаментът се състои  от стая и кухня  с 46,53 кв.м. ЗП и 25,131 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Прилежащо мазе № 4 със светла площ 11,06 кв.м. Граници на апартамента: юг - двор; запад – двор; изток – ап. 3; север – двор; отгоре – таван; отдолу – ап. 2. Граници на мазето: юг – коридор; запад – двор; изток – коридор; север – двор; отгоре – ап. № 2.   
Начална тръжна цена /лева/ 6 042, Размер на депозита /лева/ 604, Стъпка на наддаване /лева/ 302.

59    Апартамент с АДС № 472/05.03.2001 г. на Областна администрация  Благоевград. С адрес: апартамент 9,  ет. 3, вх. А, жилищен блок в с. Черниче, парцел Х, кв. 8 по ЗРП, одобрен със Заповед № 593/1954 г., Заповед № 1837/1961 г. и Заповед № 2743/1964 г. Жилищният блок е с 425 кв.м. ЗП, с два  входа, на три  етажа, масивна конструкция, построен 1955 г. Апартаментът се състои  от две стаи и кухня с 60,00 кв.м. ЗП и 9,1722 % идеални части от общите части на блока, с право на строеж. Прилежащо мазе № 3 със светла площ 6,16 кв.м. Прилежащ таван № 7 с площ 17,43 кв.м. Граници на апартамента: юг - двор; запад – ап. № 7, вх. Б; изток – ап. № 8 и стълбище; север – двор; отгоре – таван  № 7; отдолу - ап. № 6, вх. А. Граници на мазето: юг - коридор; запад – мазе № 2 на ап. № 7; изток – мазе № 4 на ап. 6; север – двор; отгоре – ап. № 1. Граници на тавана: : юг - двор; запад – таван № 3 на ап. № 3 от вх. Б; изток – таван № 6 на ап. № 4; север – коридор; отдолу – ап. № 9.
Начална тръжна цена /лева/ 22 742, Размер на депозита /лева/ 2 274, Стъпка на наддаване /лева/ 1 137.

 

 

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител