публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Юли 2020
1
2
3
4

Август 2020
1

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Банкя с оферти за наеми на свободни помещения 2009 Юли 20

Община Банкя организира две процедури за конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, както следва:

Конкурс 1

СО - Район „Банкя"- гр. Банкя , ул. „Цар Симеон „№ 1, тел.: 9977212 /8/ удължава срока на обявеният в бр. 123 / 03.06.2009 на в-к „Новинар „ конкурс с предмет:
   
Отдаване под наем за срок до 5 /пет / години на следният свободен нежилищен имот-частна общинска собственост, актуван с АОС № 563 / 27.02. 2003 г на район „Банкя".
   
Поземлен имот № 1724 - частна общинска собственост, находящ се в кв. 114 по плана на гр. Банкя , с площ 1181 кв. м., АОС № 563 / 27.02.2003 г.

Начална конкурсна цена - 0.52 лв. на кв. м.,без ДДС месечно.
   
Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО -Район „Банкя", отдел „УОСЖФ ,ет. 3, стая № 304, срещу 100 лв. без ДДС, внесени в касата на районната администрация.
   
Срок за закупуване на конкурсната документация - до 24.07.2009 г.


Срок за подаване на оферти за участие в конкурса - до 24.07.2009 г -16.00 часа в деловодството на район „Банкя „, гр. Банкя, ул."Цар Симеон „№ 1.
   
Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 24.07.2009 г.


Място, дата и час на провеждане на конкурса-район „Банкя" ,ул. „Цар Симеон „№ 1- 27.07.2009 г. -14.00 часа.Конкурс 2


СО - Район „Банкя"- гр. Банкя, ул. „Цар Симеон „№ 1, тел. : 9977212 /8/ обявява публично оповестен конкурс с предмет :
   
Отдаване под наем за срок до 3 /три / години на част от следният свободен нежилищен имот - публична общинска собственост, актуван с ДОС № 7 / 28.11.1996г на район „Банкя „ .
   
Помещение, находящо се в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски „ , представляващо бюфет № 2 с обща площ от 11.21 кв. пл,, АОС № 7 / 28.11.1996 г.
   
Начална месечна наемна цена - 41.00 / четиридесет и един / лв. без ДДС месечно.
   
Място за закупуване на конкурсната документация -сградата на СО -Район „Банкя", отдел „УОСЖФ „, ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. с включен ДДС, внесени в касата нз районната администрация.
   
Срок за закупуване на конкурсната документация - до 31.07.2009 г.


Срок за подаване на оферти за участие в конкурса -до 31.07.2009 г- 16.00 часа в деловодството на район „Банкя „, гр. Банкя, ул."Цар Симеон „№ 1.
   
Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносимз в касата на районната администрация в срок до 31.07.2009 г.
   
Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя „, ул. „Цар Симеон ,,№ 1 - 03.08.2009г- 10.00 часа.

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител