публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Април 2023
1

Май 2023
1
2
3
4
5
6

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Нива под наем - гр. Стара загора 2009 Ноември 11

Община Стара Загора обявява:


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5/пет/ години, частна общинска собственост на Община Стара Загора по плана за земеразделяне на:


Село Самуилово - имот № 058004, V категория, начин на трайно ползване – нива, с площ от 27,001 дка.,

находящ се в местността “Друма” с ЕКТТЕ 665317, при граници и съседи:
имот № 058002- нива на насл. на Добри Вълков Димов
имот № 058003- нива на Господина Колева Янева
имот № 058009- нива на Румен Тенев Райков
имот № 058015 -полски път на Община Стара Загора


Начална наемна цена за една селскостопанска година - 270.00 лева

Депозит за участие - 270.00 лева

Стъпка за наддаване - 10.00 лева

ЗАБЕЛЕЖКА:
Земите от общинския поземлен фонд се отдават под наем за производство на земеделска продукция – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, тютюн, домати, дини и др. култури без трайни насаждения.

Депозитите за участие в търга се внасят до 17.00 часа на 21.10.2009 г., по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401

Оглед на обектите може да се извършва след предварителна уговорка на тел. 042 614 666

Търгът да се проведе на 26.10.2009 г. от 10.00 часа в Зала “Фоайе“ на Общината.

Тръжна документация се получава в срок до 17.00 часа на 21.10.2009 г. от Център за информация и услуги на Общината – работно място 6, срещу документ за закупени книжа за правоучастие в размер на 50 лв. Сумата се внася в касата на Общината и не се възстановява.

Подаването на документите, съгласно тръжната документация се извършва пред Комисията
в деня и часа, обявени за начало на търга.


Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител