публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Февруари 2023
1
2
3
4

Март 2023
1
2
3
4

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Офиси под наем - гр. Благоевград 2009 Ноември 11

ОБЩИНА  БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА:

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 13.11.2009 г. от 14,00 часа в 101 зала на общината за отдаване под наем, за срок от 5 години, на  общински нежилищни имоти –  публична и частна общинска собственост:


    1. Офис № 51 - стая № 1 на V-ти етаж в сградата на ул. “Т. Александров” № 23, частна общинска собственост, с обща площ 48,91 кв.м., в т.ч. стая 34,68 кв.м., ½ от преходно помещение с площ 9,23 кв.м. (цялото с площ 18,46 кв.м.) и 5 кв.м. спомагателна площ.  Първоначална месечна наемна цена 157,49 лева (сто петдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    2. Офис № 72  на VІІ-ми етаж в сградата на ул. “Т. Александров” № 23, частна общинска собственост , с обща площ 17,40 кв.м., в т.ч. 14,40 кв.м. работна площ и 3,00 кв.м. спомагателна площ.  Първоначална месечна наемна цена 56,03 лева (петдесет и шест лева и три стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    3. Стая № 4 на първи етаж в сградата на ул. “Тракия” № 2, публична общинска собственост, с обща площ 20,20 кв.м., в т.ч. 16,20 кв.м. работна площ и 4,00 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 65,04  лева (шестдесет и пет лева и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    4. Офис № 20 на първи етаж (второ ниво) в сградата на ул. “Арсений Костенцев” № 7 с обща площ 34,13 кв.м., в т.ч. 29,13 кв.м. работна площ и 5 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 109,90  лева (сто и девет лева и деветдесет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    5. Офис № 24 на първи етаж в сградата на ул. “Арсений Костенцев” № 7, частна общинска собственост , с обща площ 14,10 кв.м., в т.ч. стая 11,6 кв.м. и 2,50  кв.м. спомагателна площ.  Първоначална месечна наемна цена 45,40 лева (четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

     6. Офис № 15 на първи етаж в сградата на ул. “Арсени Костенцев” № 7,  частна общинска собственост, с обща площ 24,79 кв.м, в т.ч. 20,79 кв.м. полезна площ и 4,00 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 79,82 лева (седемдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    7. Офис № 4 на втория етаж в сградата на ул. “Арсений Костенцев” № 7, частна общинска собственост , с обща площ 15,50 кв.м., в т.ч. стая 13 кв.м. и 2,50 кв.м. спомагателна площ.  Първоначална месечна наемна цена 49,91 лева (четиридесет и девет лева и деветдесет и една стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    8. Офис № 8 на втори етаж в сградата на ул. “Арсени Костенцев” № 7, частна общинска собственост, с обща площ 18,50 кв.м, в т.ч. 15,50  кв.м. и полезна площ и 3,00 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 59,57 лева (петдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    9. Офис № 9 на втори етаж в сградата на ул. “Арсени Костенцев” № 7, частна общинска собственост, с обща площ 20,20 кв.м, в т.ч. 17,20 кв.м. полезна площ и 3 кв.м. спомагателна площ.  Първоначална месечна наемна цена 65,04 лева (шестдесет и пет лева и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    10. Помещения на партера в къща на ул. “Яне Сандански” № 19-21, с обща площ 28,58 кв.м. Първоначална месечна наемна цена 64,02 лева (шестдесет и четири лева и две стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    11. Помещение в безистена на сградата на ул. “Т. Александров” № 23 с обща площ  86,40  кв.м. Първоначална месечна наемна цена 350,78 лева (триста и петдесет лева и седемдесет и осем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  500 лева.

    12. Помещение в безистена на сградата на ул. “Т. Александров” № 23, с обща площ 8 кв.м. Първоначална месечна наемна цена 32,48 лева (тридесет и два лева и четиридесет и осем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  300 лева.

    13. Помещения за банков офис на партерния етаж в сградата на ж.к. Обновление”, находяща се на ул. “Иван Рилски” № 17, гр. Благоевград, с обща площ 210 к.м. Първоначална месечна наемна цена 852,60 лева (осемстотин петдесет и два лева и шестдесет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  500 лева.

    14. Сграда, находяща се в УПИ І, имот с пл. № 5617, кв. 5 по плана на ж.к. “Запад” – гр. Благоевград, съгласно Акт за узаконяване № 443/27.12.2004 г., преустроена в хранителен магазин, снек-бар и интернет кафе, с обща площ 87 кв.м. Първоначална месечна наемна цена 292,32 лева (двеста деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  500 лева.

    15. Стая № 1 на приземния етаж на сградата на ул. “Пере Тошев”  № 3, с обща площ 17,86 кв.м., в това число работна площ 13,60 кв.м. и 4,26 кв.м. спомагателна площ.  Първоначална месечна наемна цена 57,51 лева (петдесет и седем лева и петдесет и една стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    16.  Стая № 2 на приземния етаж на сградата на ул. “Пере Тошев”  № 3, с обща площ 12,63 кв.м., в това число работна площ 9,62 кв.м. и 3,01 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 40,67 лева  (четиридесет лева и шестдесет и седем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    17. Стая № 3 на приземния етаж на сградата на ул. “Пере Тошев”  № 3, с обща площ 17,00 кв.м., в това число работна площ 13,00 кв.м. и 4,00 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 54,74 лева   (петдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    18.  Стая № 1 на първия етаж на сградата на ул. “Пере Тошев”  № 3, с обща площ 16,14 кв.м., в това число работна площ 14,35 кв.м. и 1,79 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 51,97 лева    (петдесет и един лева и деветдесет и седем стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.

    19. Стая № 3 на първия етаж на сградата на ул. “Пере Тошев”  № 3, с обща площ 17,10 кв.м., в това число работна площ 15,20 кв.м. и 1,9 кв.м. спомагателна площ. Първоначална месечна наемна цена 55,06 лева (петдесет и пет лева и шест стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лвл

    20.  Помещение в сутерена на сградата на VІ-то СОУ “Иван Вазов”, публична общинска собственост, Блок “Д” с площ 17,50 кв.м., за услуги. Първоначална месечна наемна цена 26,95 лева (двадесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки) – без ДДС. Депозитна вноска  200 лева.     В случай, че търга не се проведе, повторния търг ще се състои на 27.11.2009 г. от 14,00 часа в зала 101 на общината.


 Тръжната документация се закупува от стая 320 на общината в периода от 02.11.2009 г. до 17,00 часа на 11.11.2009 г., а за повторния търг – от  16.11.2009 г. до 17,00 часа на 25.11.2009 г.

 Таксата за закупуване на тръжната документация в размер на 40, 00 лв. – без ДДС се заплаща в брой  в касата на общината.

 Депозитната вноска за участие в търга следва да постъпи по банкова сметка  BG 71 SOMB 91303313725301, BIG кода на “Общинска банка” АД – клон Благоевград:  SOMBBGSF до 16,00 часа на 12.11.2009 г., а за повторния търг – до 16,00 часа на 26.11.2009 г.

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител