публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Февруари 2023
1
2
3
4

Март 2023
1
2
3
4

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Частни общински помещения - гр. Разград 2009 Ноември 11

ОБЩИНА РАЗГРАД ОБЯВЯВА:


       Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, по АОС №626/08.02.1999 год., представляващ помещения с обща площ от 77,57 м2, намиращи се в източната част на партера в сградата на бул.”България” № 23, бл. „Чайка” в гр. Разград.


        Публичният търг ще се проведе на 26.11.2009 г. от 14.00 часа в сградата на Община Разград, зала №01, при следните условия:

      Начална тръжна цена в размер на 692,00 лв./шестстотин деветдесет и два лева/ с ДДС, определена съгласно чл.74 от Наредба № 2 на ОбС Разград;

      Депозитът за участие в публичния търг в размер на 692,00 лв./шестстотин деветдесет и два лева/ е платим по сметка IBAN BG77TTBB94003319023653, BIC TTBBBGG22 при СЖ „Експресбанк” АД Варна, клон Разград до 11.30 часа на 26.11.2009 г.;

      Оглед на имота може да се извърши на 20.11.2009 г. от 10.00 часа до 11.00 часа след предварителна уговорка в стая №413 на Община Разград;


      Място за получаване на тръжна документация – Документацията за участие в публичния търг се получава в стая №413 на Община Разград, след предварително заплащане в брой на сума в размер на 15.00 лв. /петнадесет лева/ без ДДС в стая №404 на Община Разград;


      Място за подаване на заявления за участие в публичния търг – Заявления за участие в публичния търг се подават в деловодството–стая №06 на Община Разград до 11.30 часа на 26.11.2009 г.


       При не провеждане на търга да се проведе повторен търг на 30.11.2009 г. от 14,00 часа, при условията на т.3.1, т.3.2 и т.3.4 от настоящата заповед.


      1. Огледът на обектите при повторния търг да се извърши от 10.00 часа до 11.00 часа на 27.11. 2009 г.
      2. При повторният търг определения в т.3.2 депозит да се внесе до 11.30 часа на 30.11. 2009 г.
      3. Заявления за участие в повторният търг се приемат до 11.30 часа на 30.11.2009 г. в деловодството–стая №06 на Община Разград.

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител