публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Февруари 2023
1
2
3
4

Март 2023
1
2
3
4

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Концесия на спортно игрище - с. марково 2009 Ноември 12

Oбщински съвет на oбщина Родопи с адрес гр. Пловдив, ул. Софроний Врачански № 1а, телефон 032/604-120 открива процедура за концесия на:


 Спортно игрище,

находящо се в с. Марково, обл. Пловдив, Община "Родопи",Индивидуализация на обекта на концесията - Поземлен имот № 47295.124.1240

 
Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията

  Правото на концесионера да експлоатира услугата, включваща предоставянето на услуги и извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи, както и извършването на строителни и монтажни работи при необходимост от частично разширяване, рехабилитация, реконструкция, модернизация или ремонт на обекта на концесията в съответствие с изискванията за "В" футболна група, в размер на не по-малко от 100 000,00 /сто хиляди лева/ лева

Вид на процедурата - открита процедура

Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното предоставяне или плащане

  стойност - 5000,00
  валута - BGN
  условия за предоставяне или плащане - Парична гаранция, платима по банкова сметка на Община "Родопи", гр. Пловдив в "СИБАНК" BIC:BUIBBGSF, IBAN: BG58BUIB78363309942100.

Срок на валидност на офертите - 30 календарни дни след датата на подаване на офертата

Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата

  място - Община "Родопи", гр. Пловдив, ул. Софроний Врачански № 1а, Деловодство
  дата - 13.11.2009
  час - 16:00

Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

  цена в цифри - 500,00
  валута - BGN
  начин на плащане - Община "Родопи", обл. Пловдив, ул. Софроний Врачански № 1а, на касата на общината

Място и срок за получаване на оферти

  място - Община "Родопи", гр. Пловдив, ул. "Софроний Врачански" № 1 а, деловодство
  дата - 17.11.2009
  час - 16:00

Място и дата на отваряне на оферти

  място - Община "Родопи", гр. Пловдив, ул. Софроний Врачански № 1а
  дата - 26.11.2009
  час - 10:00

За справки и информация: 

  лице за контакти - Стоянка Йоргакева
  телефон - 032/604-120
  електронна поща - Municipality_rodopi@abv.bg

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител