публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител

Предстоящо

Февруари 2023
1
2
3
4

Март 2023
1
2
3
4

АрхивЕлате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Спортна зала на концесия - гр. добрич 2009 Ноември 12

Общински съвет на община Добрич обявява удължаване на срока за получаване на оферти/ заявления за участие в процедура за предоставяне на концерсия на:

Спортна зала "Работник", град Добрич

Индивидуализация на обекта на концесията
  Имотът е актуван с АОС № 4239/27.02.2009 г., вписан под № 130, том V, вх. регистър № 3602/06.03.2009 г., им. парт. 59021 в Служба по вписванията - Добрич.


Вид на процедурата - открита процедура


Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното предоставяне или плащане

  стойност - 2100
  валута - BGN
  условия - Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на едно годишно концесионно плащане и се плаща в сградата на община град Добрич, ет. 1, "Център за услуги и информация", работно място "Каса" или се плаща по банков път. Плащането на гаранцията по банков път се извършва по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF, при ТБ "Общинска банка" - АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на община град Добрич.

Срок на валидност на офертите - 360 календарни дни след датата на подаване на офертата

Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата
  място - Център за услуги и информация /трето работно място "Общинска собственост", ет. 1/ на община град Добрич, ул. България 12.
  дата - 16.11.2009
  час - 17:00

 Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата
  цена в цифри - 80 без ДДС
  валута - BGN

  начин на плащане - Касата на община град Добрич

Място и срок за получаване на оферти
  място - Център за услуги и информация /трето работно място "Общинска собственост", ет. 1/ община град Добрич, ул. България 12.
  дата - 19.11.2009
  час - 17:00

Място и дата на отваряне на оферти
  място - Община град Добрич, ул. България 12, ет. 2, малката заседателна зала.
  дата - 03.12.2009
  час - 14:00

За допълнителна информация:
 
  лице за контакти - Димитрина Маринова
  телефон - 058/605-414
  електронна поща - d_marinova@dobrich.bg

 

Интересни
публична продан публични продажби търгове за имоти търг имот конкурс съдебен изпълнител